06.2020

06.2020

Осигуряване на достъпна среда в сгради на община Дупница. Проекта включва доставка на 2 бр. гъсеничен подемник тип Т09.