05.2020

05.2020

Изграждане на достъпна среда в сградата на НЧ"Светлина 1297" с. Царевец, общ. Свищов. Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип Vimeс - V64.