Projects

12.2019

12.2019

Доставка и монтаж на електрически кухненски подемник в заведение за обществено хранене в гр. София. 

Read More
12.2019

12.2019

Осигуряване на достъпна среда в  Дом за стари хора в гр. Разлог. Проекта включва доставка на 1 бр. гъсеничен подемник тип Т09.

Read More
12.2019

12.2019

Осигуряване на достъпна среда в  социални домове в гр. Луковит. Проекта включва доставка на 3 бр. гъсеничен подемник тип Т09.

Read More
11.2019

11.2019

Изграждане на достъпна среда в сградата на Конгресен, научно - изследователски център за контрол и изследване на Черно море в гр. Бургас. Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип Vimeс - V65 за достъп до входа на сградата.

Read More
11.2019

11.2019

Изграждане на достъпна среда в сградата на община Етрополе. Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип Vimeс V64 за достъп до входа на сградата.

Read More
Showing 45 to 50 of 184 (10 Pages)