Projects

05.2015

05.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на БНТ. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп на централния вход и до студията в сградата.

Read More
04.2015

04.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  читалище "Гео Милев - 1895 " с. Българене, общ. Левски, обл. Плевен. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.

Read More
02.2015

02.2015

Преустройство на достъпна архитектурна среда в гр. Благоевград-централна пешеходна зона. Проекта включва преместване на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07 за достъп до второ ниво на зоната.

Read More
02.2015

02.2015

Изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Пирдоп, читалище"Напредък". Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип  Logic  за достъп до втори етаж на сградата.

Read More
01.2015

01.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Велико Търново, стадион "Ивайло". Проекта включва доставка на 2 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

Read More
Showing 150 to 155 of 184 (31 Pages)