Projects

11.2015

11.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  транспортно депо гр. Плевен. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален подемник за хора в неравностойно положение тип Verti, за достъп до втори етаж на сградата.

Read More
10.2015

10.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Тервел. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.

Read More
09.2015

09.2015

ПГЛВ "Христо Ботев" гр . Перущица.  Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип ЕР, за достъп до втория етаж на сградата.

Read More
09.2015

09.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  читалище" Н.Й.Вапцаров" гр. Тутракан. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип ЕР, за достъп до втория етаж на сградата.

Read More
09.2015

09.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  публична сград гр. Монтана. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.

Read More
Showing 170 to 175 of 217 (35 Pages)