Projects

05.2016

05.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в частен дом в гр. Варна. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V70 Ischia Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.

Read More
04.2016

04.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сграда на Столична община на ул. "Оборище" в гр. София. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V65 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.

Read More
04.2016

04.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Софарма АД гр. София. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип S10 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.

Read More
03.2016

03.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Банка ДСК гр. Пловдив. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата. 

Read More
02.2016

02.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Вълчи дол, обл. Варна. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Extrema Logic, за достъп до сградата.

Read More
Showing 185 to 190 of 241 (38 Pages)