Начало     За нас     Достъпна среда     Платформи за автобуси     EU програми     Контакти


 • Новини
 • Връзки
 • Партньори

 •   Търсене

   
  Новини 
  10.2018

  Осигуряване на достъпна среда в "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование" – област Ямбол. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен подемник тип Vimec "V64" за достъп до 1ви етаж на сградата.

  10.2018

  Осигуряване на достъпна среда в ПГ по туризъм гр. Самоков. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник тип Vimec V64 за достъп до 1ви етаж на сградата.

  10.2018

  Oсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на ПМПГ “Св.Климент Охридски“ гр. Монтана. Проекта включва доставка и монтаж на 6 бр. подемници за достъп от 1ви до 4ти етаж.

  09.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на ПГОД " Евредика" гр. Кърджали. Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник за достъп до 1ви етаж.
  09.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на "Младежки дом" в гр. Самоков. Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип V64  на фирма Vimec S.r.l за достъп до приземен етаж на сградата.


  08.2018

  Осигурявана на достъпна архитектурна среда в сградта на Дирекция Социално подпомагане, гр. Горна Оряховица.

  За видео, натисни тук:
  08.2018

  Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦКБ, гр. Разград. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален платформен подемник , за достъп до първи етаж нa сградата.

  За видео, моля натисни тук.

  08.2018

  Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дирекция Социално подпомагане, гр. Горна Оряховица. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
  07.2018

  Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дирекция Социално подпомагане, гр. Горна Оряховица. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник, за достъп до първи етаж нa сградата.

  За видео, натисни тук.

  07.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сгради на община Кюстендил. Проекта включва доставка на 3 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградите.  07.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сграда на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции в с. Добродан, община Троян. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален хидравличен подемник за хора в неравностойно положение  за достъп до втори етаж на сградата.

  За видео, моля натисни тук:  06.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда на стадион "Осогово" в гр Кюстендил. Проекта включва доставка на 2 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградата.  06.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на РПУ в гр Берковица. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградата.  06.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в жилищна сграда. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.


  06.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в РПУ в гр. Никопол. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата

  За видео, моля натисни тук.  05.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в обществена сградата в гр. Пловдив. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата

  За видео, моля натисни тук.
  03.2018

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Окръжен съд в гр Варна. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградата.


  01.2018              
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на на горна спирка на лифт „Бъндеришка поляна" в гр. Банско. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален товарен подемник за хора в неравностойно положение тип EHD Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.

  За видео, моля натисни тук.


   
  12.2017           
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев", гр. Сандански. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук:
   
   
  12.2017          
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на „Центърът за спешна медицинска помощ" - гр. Шабла. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07, за достъп до всички етажи нa сградата.   
   
  За видео, моля натисни тук.
   
   
   
   
   
  11.2017        
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на МЗХ в гр Попово. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
  11.2017     
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Районен съд в гр Велики Пресла. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т10 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.  
   
   За видео, моля натисни тук.
   
   
   
  10.2017  
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на EQUINIX (BULGARIA) DATA CENTER EAD, гр. София. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук.
   
   
   
  09.2017
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Драматично-куклен
  театър „Иван Радоев", гр. Плевен. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук.
   
   
   
  08.2017
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на „Народно читалище „Наука - 1870 г." - гр. Троян. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V65 Vimec, за достъп до трети етаж нa сградата.
   
   
   
  07.2017           
   
  Осигуряване на достъпна среда в сградата на „Звено култура и общинско радио", гр. Свищов. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
   
   
   
  07.2017        
   
  Осигуряване на достъпна среда в сграда в град София. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален платформен подемник, за достъп до последен етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук. или тук
   
   
   
  07.2017     
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на „Център за култура и изкуство" на СНЦ„Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов", находящo се в град Пловдив, Район «Южен». Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V65 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
   
   
  06.2017  
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Eтнографски музей в гр Бургас. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т10 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.  
   
   
  03.2017
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Музей за историята на София. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.  
   
  За видео, моля натисни тук.
   
  02.2017
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на„Триъгълна кула на Сердика" находяща се на бул."Мария Луиза" в гр. София . Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение и 1 бр. вертикален подемник тип S11, за достъп до първи и до приземен етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук  или тук.
   
   
   


   
   
  01.2017
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр.Попово. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение, за достъп до втори етаж нa сградата.
   
   
  12.2016  
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата за „Обществено обслужване" - гр. Генерал Тошево. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07, за достъп до всички етажи нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук.
   
   
  11.2016
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТЕРВЕЛ. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07, за достъп до всички етажи нa сградата.
   
  За видео, моля да натиснете тук:
   
   
   
   
  10.2016  
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТЕРВЕЛ. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук.
   
   
   
  10.2016
   
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Електроенергиен системен оператор . Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Extrema Logic, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук.
   
   
  10.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Исторически музей- Самоков. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07 Easy move Vimec, за достъп до всички етажи нa сградата.
   
  За видео, моля натисни тук.

  09.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Банка ДСК - клон Брезово, област Пловдив. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.  
  08.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Бюро по труда - ДБТ Люлин-гр.София. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.  

   

  08.2016

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Сливо поле, обл. Русе. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Extrema Logic, за достъп до сградата.

  07.2016

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Музей "Старинен Несебър" - гр. Несебър. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec и 1 бр. Т10.
   


  07.2016  

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски", гр.Елена. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec .


  07.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на пазар за цветя в ж.к. "Надежда" в гр. София. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение, за достъп от първи до втори етаж нa сградата .
   
  За видео, моля да натиснете тук.


  06.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Нов Български университет в гр. София. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален хидравличен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07 Easy move Vimec, за достъп от първи до трети етаж нa сградата на библиотеката.
   
  За видео, моля натисни тук.


  05.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в административна сграда на Културно-информационен център на хълм ''Трапезица" в гр. Велико Търново. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   

  05.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в частен дом в гр. Варна. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V70 Ischia Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
   
   
  04.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сграда на Столична община на ул. "Оборище" в гр. София. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V65 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.


  04.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Софарма АД гр. София. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип S10 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.
  03.2016 
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Банка ДСК гр. Пловдив. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата. 
     
  02.2016
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Вълчи дол, обл. Варна. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Extrema Logic, за достъп до сградата.
   
  12.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  гр. Стражица,
  медицински център, ул."Хаджи Димитър" № 4. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до втори етаж нa сградата.
     
  12.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Бяла, обл. Варна. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Extrema Logic, за достъп до първи етаж на сградата. 
  12.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Младост. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до втори етаж на сградата. 
   
  12.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в ДСП-Кюстендил. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до втори етаж на сградата.  
  11.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  транспортно депо гр. Плевен. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален подемник за хора в неравностойно положение тип Verti, за достъп до втори етаж на сградата.
  10.2015  
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Тервел. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.
  10.2015 
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  


  09.2015

  ПГЛВ "Христо Ботев" гр . Перущица.  Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип ЕР, за достъп до втория етаж на сградата.
  09.2015  
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  читалище" Н.Й.Вапцаров" гр. Тутракан. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип ЕР, за достъп до втория етаж на сградата.
  09.2015  
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  публична сград гр. Монтана. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.
  09.2015  
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  Банка ДСК гр. Ракитово. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата. 
  09.2015  
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда  в  Градски стадион гр. Белене. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на стадиона. 
  09.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в ДЦДУ-СГ "Мечо Пух" гр. Русе. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата. 
  07.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  Център за социална подкрепа гр. Две могили,  обл.Русе. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.

  07.2015
  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в читалище "Съгласие-1895", с.Стежарово, общ . Левски,  обл.Плевен  . Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.

  07.2015

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Архиологическа експозиция на РИМ, град Бургас. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищни платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 на фирма Vimec, за достъп на централния вход на сградата.

  07.2015

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в ДКИ Културен Център" Двореца", град Балчик. Проекта включва доставка на 2бр. стълбищни гъсенични подемника за хора в неравностойно положение тип Т09 и Т10 на фирма Vimec, за достъп в района на Ботаническата градина и прилежащите сгради.

    

  06.2015

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Банка ДСК, филиал гр. Белово. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп на централния вход на сградата.

  05.2015

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на БНТ. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп на централния вход и до студията в сградата.

  04.2015

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  читалище "Гео Милев - 1895 " с. Българене, общ. Левски, обл. Плевен. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на сградата.

   

  02.2015

  Преустройство на достъпна архитектурна среда в гр. Благоевград-централна пешеходна зона. Проекта включва преместване на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07 за достъп до второ ниво на зоната.


   

   

  02.2015

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Пирдоп, читалище"Напредък". Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип  Logic  за достъп до втори етаж на сградата.

  01.2015

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Велико Търново, стадион "Ивайло". Проекта включва доставка на 2 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

   

  12.2014

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Бургас, кв.Ветрен „Минерални бани", „Банята на Сюлейман Великолепни". Проекта включва доставка на 1бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

  12.2014

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Банка "ДСК" гр. Лясковец. Проекта включва доставка на 1бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

  11.2014

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Национална Художествена Гимназия "Цанко Лавренов" гр. Пловдив. Проекта включва доставка и монтаж на 1бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

  10.2014

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в комплекс "ЕЛЕМАГ ДИПЛОМАТ" гр. София. Проекта включва доставка и монтаж на 1бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

  09.2014

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПГС "Пеньо Пенев" гр.Силистра. Проекта включва доставка и монтаж на 1бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.

  08.2014

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Исторически музей гр.Батак. Проекта включва доставка и монтаж на 1бр.стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение, за достъп до подземен етаж на сградата.

  08.2014

  Изграждане на достъпна архитектурна среда на Регионален Исторически Музей- гр. Кърджали. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп на входа на сградата от типа V64.

  07.2014

  Изграждане на достъпна архитектурна среда на ПБЧ "Еленка и Кирил Д.Аврамови-1856"- гр. Свищов. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп на  входа на сградата от типа V64.

  03.2014

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда на ЦНСТ гр.Панагюрище. Проекта включва доставка на 1 бр. електрически платформен подемник за хора с увреждания.

  02.2014 

  Изграждане на достъпна архитектурна среда на Исторически музей на гр. София - Централна баня, гр. София. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп на южен вход на сградата от типа V64.

  01.2014 

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПУ "Любен Каравелов", гр. Стара Загора. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на сградата от типа V65.

  12.2013

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в ЦНСТ и ЗЖ гр. Велинград. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания V64, за достъп до централен вход до ЗЖ .

  11.2013

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в сградата на банка ДСК, гр. Златоград. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на сградата от типа Logic.

  10.2013.

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПУ-интернат "Стефан Василев", гр. Свиленград. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на сградата от типа Е07 Easy move.

  09.2013.

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в IV ПУ-интернат "Проф.Димитър Кацаров", гр. София. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на сградата от типа Е07 Easy move.

  08.2013. 

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Център за Художествени Занаяти, с.Софрониево, общ. Мизия. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на сградата от типа Е07 Easy move.

  07.2013

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Регионален Исторически Музей гр.Кърджали. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на музея от типа V64.  

  04.2013

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в БХ "Гергана" гр. Хисаря. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до плувния басейн на сградата от типа V65. 

  01.2013

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПТГ "  Джон Атанасов" гр. Кюстендил. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до втори етаж на сградата от типа V64.

    

  12.2012

  Осигуряване на достъпна архитектурна среда  на Автогара Стара Загора. Проекта включва доставка на 1 бр. електрически  платформен подемник за хора с увреждания за достъп до автобусите тип Лифт бой.


  11.2012

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в ЛВБ на Народното Събрание гр.Велинград. Проекта включва доставка и монтаж на 2 бр. стълбищни платформени подемника за хора с увреждания, за достъп до втори етаж на сградата от типа V64 и 1 бр. вертикален подемник тип Силвър.

   

  10.2012

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Регионален Исторически Музей гр.Плевен. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до втори етаж на музея от типа V65.

  10.2012

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Етнографски музей гр.Пловдив.  Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до втори етаж на музея от типа Е07 Easy move.

  09.2012

  Доставка и монтаж на вертикален платформен подемник тип Е07 на фирмата Вимек, Италия на обект Депо за неопасни отпадъци "Садината" гр. София

  07.2012

  Изграждане на достъпна архитектурна среда в Исторически музей гр.Батак.  Проекта включва доставка и монтж на 2 бр.стълбищни платформени подемника за хора в неравностойно положение, за достъп до втори и трети етаж.

  01.2012 

  Осигуряване на архитектурна достъпна среда чрез доставка и монтаж на 3 броя стълбищни платформени подемници VIMEC S.r.l. Italy за хора с увреждания, в сградата на „Оперно-филхармонично дружество, гр. Бургас".

                                          V64 

                                          V64

                                          V64

                                           V64

                                         V65

   

                                          V65

  12.2011

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА"  към МОМН, чрез реализация на проект за доставка и монтаж на вертикален платформен подемник за лица с увреждания, съгласно наредба 4 от 1 юли 2009 г.

  Обект ПГЕЕ "Н.Вапцаров" гр. Благоевград

   

  08.2011 

  Изграждане на достъпна архитектурна среда  в Художествена галерия „Борис Денев" - гр.В.Търново. Проекта включва изграждане на външна стонаобетонова рампа за достъп до 1 етаж на сградата и монтаж на стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение, за достъп до втори етаж.

  06.2011 

  Изготвен проект по 1.1-12 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към ОПРР: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" - "Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград"

  Потенциални бенефициенти: 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи

   

  I-во Помощно училище гр София - 9 Май 2011

   

   

  © 2010-2018 VICRA LIFT Ltd. All rights reserved.