02.2015

02.2015

Проекта включва преместване на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07 за достъп до второ ниво на зоната.