02.2015

02.2015

Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип  Logic  Extrema за достъп до втори етаж на сградата.