07.2021

07.2021

Проекта включва доставка и монтаж на вертикален платформен подемник V1 за достъп до главния вход на сградата.