09.2021

09.2021

Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип ЕП за осигуряване на достъп до втори етаж на сградата.