01.2023

01.2023

Проекта включва доставка на стълбищен платформен подемник V65 Vimec