05.2020

05.2020

Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип Vimeс - V64.