11.2019

11.2019

Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип Vimeс - V65 .

За видеотук