11.2019

11.2019

Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник тип Т10.