11.2019

11.2019

Проекта включва доставка на 1 бр. гъсеничен подемник тип Т09.