Проекти

07.2018

07.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сгради на община Кюстендил.

Виж повече
07.2018

07.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сграда на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции в с. Добродан, община Троян за достъп до втори етаж на сградата.

Виж повече
06.2018

06.2018

Проекта включва доставка на 2 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградата.​​​​​​​

Виж повече
06.2018

06.2018

Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградата.​​​​​​​

Виж повече
06.2018

06.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в жилищна сграда в ж.к. Изток в гр. София.

Виж повече
Showing 125 до 130 of 217 (26 Pages)