Проекти

10.2018

10.2018

Осигуряване на достъпна среда в "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование" – област Ямбол. за достъп до 1ви етаж на сградата.

Виж повече
10.2018

10.2018

Осигуряване на достъпна среда в ПГ по туризъм гр. Самоков за достъп до 1ви етаж на сградата.

Виж повече
10.2018

10.2018

Oсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на ПМПГ “ Св. Климент Охридски “ - гр. Монтана за достъп от 1ви до 4ти етаж.

Виж повече
09.2018

09.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на ПГОД " Евредика" гр. Кърджали.

Виж повече
09.2018

09.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на "Младежки дом" в гр. Самоков до приземен етаж на сградата.

Виж повече
Showing 140 до 145 of 241 (29 Pages)