Проекти

10.2016

10.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Електро-енергиен системен оператор в гр. София

Виж повече
10.2016

10.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Исторически музей в гр. Самоков, за достъп до всички етажи нa сградата.

Виж повече
09.2016

09.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Банка ДСК - клон Брезово, област Пловдив.

Виж повече
08.2016

08.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Бюро по труда - ДБТ Люлин - гр. София.

Виж повече
08.2016

08.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Сливо поле, обл. Русе.

Виж повече
Showing 175 до 180 of 241 (36 Pages)