Проекти

12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Стражица, медицински център, ул."Хаджи Димитър" № 4.

Виж повече
12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Бяла, обл. Варна.

Виж повече
12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Младост.

Виж повече
12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в ДСП-Кюстендил.

Виж повече
11.2015

11.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  Транспортно депо гр. Плевен за достъп до втори етаж на сградата.

Виж повече
Showing 190 до 195 of 241 (39 Pages)