ВАШИЯТ ЕКСПЕРТ В ДОСТЪПНАТА СРЕДА

НИЕ ПРОДАВАМЕ РЕЗУЛТАТИ

Фирма  „ВИКРА ЛИФТ” ЕООД е основана през 2011 г. със седалище в гр. София и е с основен предмет на дейност – внос, търговия, монтаж, проектиране и поддръжка на платформени подемници за хора с увреждания, консултантски услуги и координационна дейност в сферата на европейски програми и проекти.

Работата с нашето дружество гарантира качество и коректност в бизнес взаимоотношенията.  

Ние сме оторизиран представител за България на водещи Европейски фирми производители на платформени подемници за хора с увреждания,  като:

VIMEC S.r.l. - Italy,  Lehnerlifttehniк Gmbh - Autsria, Ascendor GmbH -Austria и др.

 

Нашата философия е да осигурим на българските потребители, от обикновения човек до големите компании, обществени организации и институции - високо качество на конкурентни цени.

 

Политиката на фирмата е предлагането на качествени продукти и коректно, професионално отношение към нашите клиенти.

 

Нашата цел е да изготвяме качествени проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда по различни програми финансирани от Европейския съюз и държавния бюджет, както и да извършваме координационната дейност върху целия процес от подбора на потенциалните бенeфициенти, консултирането, проектирането, изготвянето на необходимите документи, подготовката и спазване на всички добри фирмени практики по изпълнението на доставно-монтажните и други съпътстващи ги  дейности, както и окончателното отчитане и приключване на проектите .

 

С предлаганите от нас верижни транспортьори-роботи, вертикални платформени подемници, стълбищни платформи и лифтери за хора с увреждания използващи инвалидни колички, ние разширяваме обхвата на дейността си, като се стремим да задоволим търсенето на подобни съоръжения с високо технологично качество и разнообразие от предлагани възможности и индивидуални решения.