Финансиране

Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

 

О Б Я В А 

ЗА КАМПАНИЯ 2023

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО КОМПОНЕНТ 1 НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА 

И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 

В периода 24.01.2024 г. - 24.04.2024 г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП) провежда кампания за набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата).

 

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 на Програмата се подават до 15.05.2024 г. включително, на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:00 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

 

1051 гр. София 

ул. „Триадица” №2 

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

 Документи, получени след 15.05.2024 г., няма да се приемат от МТСП.

 

ДОКУМЕНТИ:

1. Документи за кандидастване - 2024 

2. Обява за кандидатсване по компонент К1 - 2024

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Министерство на труда и социалната политика

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ, СПОРТНИ ОБЕКТИ

ДОКУМЕНТИ:

 1. Финансов отчет - образец 
 2. Заменителна таблица 
 3. Бюджет -изисквания 
 4. Приложение 4 - Декларация
 5. Приложение 2 - Бюджет 
 6. Достъп
 7. Приложение - 3 - Таблица 
 8. За кандидатстване по к1 
 9. Искане аз писмо за подкрепа от ДСП
 10. Технически отчет - образец 
 11. Методика - достъп
 12. Прилождение 5 - Автобиография
 13. Изисквания при попълване на формуляра - ДС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министерство на образованието и науката (МОН)

 

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

 

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

 

Ръководител:

 Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

тел.: 02 9217 479, e-mail: v.benov@mon.bg

Лица за контакт:

Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

тел.: 02 9217 550, e-mail: k.boyadzhiev@mon.bg

Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“,

тел.: 02 9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg

 

 

Документи:

1.     Обща информация

2.     Формуляр за кандидатстване