09.2015

09.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда  в  Градски стадион гр. Белене. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централния вход на стадиона.