Projects

03.2023

03.2023

Изграждане на достъпна среда в Спешна медицинска помощ - гр. Тервел.

Read More
03.2023

03.2023

Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в МБАЛ Поморие - гр. Поморие.

Read More
01.2023

01.2023

Изграждане на достъпна среда в жилищен блок в гр. Смолян, ж.к. Устово. Проекта е финансиран по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност към МТСП.

Read More
01.2023

01.2023

Изграждане на достъпна среда в жилищен блок в гр. София, ул. Цар Симеон.

Read More
01.2023

01.2023

Изграждане на достъпна среда в жилищен блок в гр. Бургас, ул. Македония. Проекта е финансиран по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност към МТСП.

Read More
Showing 1 to 5 of 217 (1 Pages)