03.2018

03.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Окръжен съд в гр Варна. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп в сградата.​​​​​​​