09.2015

09.2015

Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен платформен подемник за хора в неравностойно положение тип ЕП, за достъп до втория етаж на сградата.