07.2015

07.2015

Проекта включва доставка на 2бр. стълбищни подемника за хора в неравностойно положение тип Т09 и Т10 на фирма Vimec, за достъп в района на Ботаническата градина и прилежащите сгради.