05.2015

05.2015

Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп на централния вход и до студията в сградата.