01.2015

01.2015

Проекта включва доставка на 2 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.