12.2014

12.2014

Проекта включва доставка на 1бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до централен вход на сградата.