05.2016

05.2016

Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V70 Ischia Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.