11.2019

11.2019

Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник тип Vimeс V64 за достъп до входа на сградата.