01.2018

01.2018

Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален товарен подемник за хора в неравностойно положение тип EHD Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата.

За видео, моля натисни тук