12.2017

12.2017

Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен подемник за хора в неравностойно положение тип V64 Vimec.

За видео, моля натисни тук