12.2017

12.2017

Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора в неравностойно положение тип Е07, за достъп до всички етажи нa сградата.   

За видео, моля натисни тук