Проекти

11.2018

11.2018

Доставка на 8 бр. стълбищни гъсенични подемници тип Т09 за осигуряване на достъпна среда в социални заведения в страната.

Виж повече
11.2018

11.2018

Изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сгрдата на ПМГ "Васил Левски" - гр. Смолян.

Виж повече
11.2018

11.2018

Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение в сградата на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" в гр. Рудозем.

Виж повече
11.2018

11.2018

Изграждане на достъпна среда в сградата на община Велинград.

Виж повече
10.2018

10.2018

Осигуряване на достъпна среда в "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование" – област Ямбол. за достъп до 1ви етаж на сградата.

Виж повече
Showing 110 до 115 of 215 (23 Pages)