Проекти

08.2018

08.2018

Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦКБ, гр. Разград. Проекта включва доставка на 1 бр. вертикален платформен подемник Lift boy , за достъп до първи етаж нa сградата.

Виж повече
08.2018

08.2018

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дирекция Социално подпомагане, гр. Горна Оряховица до първи етаж нa сградата.

Виж повече
07.2018

07.2018

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дирекция Социално подпомагане, гр. Горна Оряховица до първи втори етаж нa сградата.

Виж повече
07.2018

07.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сгради на община Кюстендил.

Виж повече
07.2018

07.2018

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сграда на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции в с. Добродан, община Троян за достъп до втори етаж на сградата.

Виж повече
Showing 120 до 125 of 215 (25 Pages)