Проекти

02.2015

02.2015

Изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Пирдоп, читалище "Напредък".

Виж повече
01.2015

01.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Велико Търново, стадион "Ивайло".

Виж повече
12.2014

12.2014

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Бургас, кв. Ветрен „Минерални бани", „Банята на Сюлейман Великолепни".

Виж повече
12.2014

12.2014

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Банка "ДСК" гр. Лясковец.

Виж повече
11.2014

11.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда в Национална Художествена Гимназия "Цанко Лавренов" - гр. Пловдив за достъп до централен вход на сградата.

Виж повече
Showing 210 до 215 of 241 (43 Pages)