Проекти

05.2016

05.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в административна сграда на Културно-информационен център на хълм ''Трапезица" в гр. Велико Търново.

Виж повече
05.2016

05.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в частен дом в гр. Варна.

Виж повече
04.2016

04.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сграда на Столична община на ул. "Оборище" в гр. София за достъп до първи етаж нa сградата.

Виж повече
04.2016

04.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в склад на "Софарма" АД - гр. София.

Виж повече
03.2016

03.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Банка ДСК гр. Пловдив. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата. 

Виж повече
Showing 160 до 165 of 217 (33 Pages)