Проекти

09.2016

09.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Банка ДСК - клон Брезово, област Пловдив.

Виж повече
08.2016

08.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Бюро по труда - ДБТ Люлин - гр. София.

Виж повече
08.2016

08.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Сливо поле, обл. Русе.

Виж повече
07.2016

07.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Музей "Старинен Несебър" - гр. Несебър.

Виж повече
07.2016

07.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски", гр.Елена.

Виж повече
Showing 160 до 165 of 224 (33 Pages)