Проекти

01.2012

01.2012

Осигуряване на архитектурна достъпна среда чрез доставка и монтаж на 3 броя стълбищни платформени подемници VIMEC S.r.l. Italy за хора с увреждания, в сградата на „Оперно-филхармонично дружество, гр. Бургас".

Виж повече
12.2011

12.2011

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА" към МОМН, чрез реализация на проект за доставка и монтаж на вертикален платформен подемник за лица с увреждания, съгласно наредба 4 от 1 юли 2009 г.

Виж повече
08.2011

08.2011

Изграждане на достъпна архитектурна среда  в Художествена галерия „Борис Денев" - гр. В.Търново. Проекта включва изграждане на външна стонаобетонова рампа за достъп до 1 етаж на сградата и монтаж на стълбищен платформен подемник T50 за хора в неравностойно положение, за достъп до втори етаж.

Виж повече
06.2011

06.2011

Изграждане на достъпна среда в I-во Помощно училище гр. София, Проекта включва доставка и монтаж на стълбищен платформен подемник Т50 за достъп до 1ви етаж на сградата.

Виж повече
Showing 220 до 224 of 224 (45 Pages)