Проекти

03.2014

03.2014

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на ЦНСТ - гр. Панагюрище.

Виж повече
02.2014

02.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда на Исторически музей на гр. София - Централна баня, гр. София за достъп на южен вход на сградата.

Виж повече
01.2014

01.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПУ "Любен Каравелов", гр. Стара Загора.

Виж повече
12.2013

12.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в ЦНСТ и Защитено жилище гр. Велинград.

Виж повече
11.2013

11.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в сградата на банка ДСК, гр. Златоград.

Виж повече
Showing 220 до 225 of 241 (45 Pages)