Проекти

03.2016

03.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Банка ДСК гр. Пловдив. Проекта включва доставка на 1 бр. стълбищен гъсеничен подемник за хора в неравностойно положение тип Т09 Vimec, за достъп до първи етаж нa сградата. 

Виж повече
02.2016

02.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Вълчи дол, обл. Варна.

Виж повече
12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в гр. Стражица, медицински център, ул."Хаджи Димитър" № 4.

Виж повече
12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Бяла, обл. Варна.

Виж повече
12.2015

12.2015

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в  банка ДСК клон Младост.

Виж повече
Showing 170 до 175 of 223 (35 Pages)