Проекти

11.2013

11.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в сградата на банка ДСК, гр. Златоград.

Виж повече
10.2013

10.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПУ - интернат "Стефан Василев", гр. Свиленград.

Виж повече
09.2013

09.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в IV ПУ-интернат "Проф.Димитър Кацаров", гр. София.

Виж повече
08.2013

08.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в Център за Художествени Занаяти, с.Софрониево, общ. Мизия. Проекта включва доставка и монтаж на 1 бр. вертикален платформен подемник за хора с увреждания, за достъп до централен вход на сградата от типа Е07 Easy move.

Виж повече
07.2013

07.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в Регионален Исторически Музей гр. Кърджали.

Виж повече
Showing 200 до 205 of 217 (41 Pages)