Проекти

08.2014

08.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда в Исторически музей - гр. Батак за достъп до подземен етаж на сградата.

Виж повече
08.2014

08.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда на Регионален Исторически Музей- гр. Кърджали.

Виж повече
07.2014

07.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда на ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"- гр. Свищов.

Виж повече
03.2014

03.2014

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на ЦНСТ - гр. Панагюрище.

Виж повече
02.2014

02.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда на Исторически музей на гр. София - Централна баня, гр. София за достъп на южен вход на сградата.

Виж повече
Showing 200 до 205 of 224 (41 Pages)