Проекти

10.2016

10.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - гр.Тервел.

Виж повече
10.2016

10.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Електро-енергиен системен оператор в гр. София

Виж повече
10.2016

10.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Исторически музей в гр. Самоков, за достъп до всички етажи нa сградата.

Виж повече
09.2016

09.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Банка ДСК - клон Брезово, област Пловдив.

Виж повече
08.2016

08.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Бюро по труда - ДБТ Люлин - гр. София.

Виж повече
Showing 150 до 155 of 217 (31 Pages)