Проекти

11.2022

11.2022

Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на стълбищата на ректората на НСА " Васил Левски" - гр. София.

Виж повече
11.2022

11.2022

Изграждане на достъпна среда в частен дом в гр. Бургас, кв. Крайморие. Проекта е финансиран по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност към МТСП.

Виж повече
11.2022

11.2022

Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на стълбищата на ректората на НСА " Васил Левски" - гр. София.

Виж повече
10.2022

10.2022

Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в корпус „Интеграл“ на Технически университет - гр. Габрово.

Виж повече
10.2022

10.2022

Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в игрална зала в гр. Стара Загора.

Виж повече
Showing 35 до 40 of 241 (8 Pages)