Проекти

07.2014

07.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда на ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"- гр. Свищов.

Виж повече
03.2014

03.2014

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на ЦНСТ - гр. Панагюрище.

Виж повече
02.2014

02.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда на Исторически музей на гр. София - Централна баня, гр. София за достъп на южен вход на сградата.

Виж повече
01.2014

01.2014

Изграждане на достъпна архитектурна среда в ПУ "Любен Каравелов", гр. Стара Загора.

Виж повече
12.2013

12.2013

Изграждане на достъпна архитектурна среда в ЦНСТ и Защитено жилище гр. Велинград.

Виж повече
Showing 195 до 200 of 217 (40 Pages)