Проекти

07.2016

07.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Музей "Старинен Несебър" - гр. Несебър.

Виж повече
07.2016

07.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски", гр.Елена.

Виж повече
07.2016

07.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на пазар за цветя в ж.к. "Надежда" в гр. София.

Виж повече
06.2016

06.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Нов Български университет в гр. София за достъп от първи до трети етаж нa сградата на библиотеката.

Виж повече
05.2016

05.2016

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в административна сграда на Културно-информационен център на хълм ''Трапезица" в гр. Велико Търново.

Виж повече
Showing 180 до 185 of 241 (37 Pages)